Rekruttering og headhunting

Å ansette nye medarbeidere kan være utfordrende. Det tar tid, det tar fokus, det koster penger, og det er helt avgjørende å lykkes. Vi er her for å hjelpe deg gjennom hele rekrutteringsprosessen. 

 

Vi kan ta ansvar for hele prosessen – fra jobbprofil og annonsering til sluttføring av ansettelse og introduksjon av den nyansatte. Vi kan også skreddersy delleveranser for kunder som ønsker å drive deler av rekrutteringsprosessen selv.

 

MindMap har et omfattende nettverk og databaser for å søke etter kandidater. Våre prosesser og verktøy gjør det enkelt å sette opp stillingsbeskrivelser og å kartlegge hvilke egenskaper kandidatene bør ha. Videre vil våre testverktøy bidra til å gi et godt beslutningsgrunnlag i utvelgelsen. MindMaps kompetanse og verktøy reduserer risikoen for feilansettelser.

Ikon

Stillingsutlysninger og markedsføring

Vi utarbeider stillingsutlysningen for deg!

Denne blir publisert i våre egne kanaler, samt på Finn.no. I tillegg kan vi tilpasse markedsføring av stillingsutlysningen etter ønsket kandidattilfang.

Ikon

Rekrutteringssystem og databaser

Vårt CRM-system gir oss og våre kunder et GDRP-sikkert rekrutteringssystem for utlysning av stillinger og kandidatadministrasjon. Lettfattelig og med direkte oppkobling til eksterne plattformer, som for eksempel Finn.no, gjør dette til et effektivt verktøy.

Ikon

Search og nettverk

Ikke alle stillinger får åpenbart kvalifiserte søkere som vil levere gode resultater og bidra til arbeidsplassens arbeidsmiljø. Metodisk arbeid med søk etter kandidater i harmoni med et bredt nettverk innen ulike bransjer gjør vår search-metodikk effektiv og presis.

Ikon

Evne- og personlighetstester

Vi bruker sertifiserte arbeidspsykologiske tester for å avdekke kandiatens evner og personlige egenskaper. Vi har lang erfaring med bruk av testverktøy, og sørger alltid for ansvarlig og situasjonstilpasset bruk. 

Ikon

Pre- og onboarding

Fasen både før og etter underskrevet kontrakt er viktig for at den nyansatte skal bli en del av virksomheten, bli kjent med kulturen og finne sin plass i arbeidshverdagen.

Ikon

Rekrutteringsstrategi

Rekruttering handler ikke bare om "brannslukking", men også om å ha en lengre langsiktig plan for rekrutteringsarbeidet. En god rekrutteringsstrategi hjelper virksomheten din med å nå bestemte mål for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere.

Ikon

Employer branding

De fleste kandidater sjekker nettsider, sosiale medier og generelt omdømme før de legger inn en søknad. Gjennom å vise frem folkene, hverdagen og bedriftens unike sider skaper man en attraktiv arbeidsplass som ikke bare tiltrekker riktig kandidat, men også bidrar til å beholde de som allerede jobber der. 

Ikon

Offboarding

De færreste jobber på én arbeidsplass hele livet, og noe turnover må alltid påregnes. En god offboarding sikrer din bedrift et godt bilde av hvorfor den enkelte velger å slutte, hva som kan forbedres og sikrer at selv om den ansatte forlater selskapet mest sannsynlig vil fortsette å være en god ambassadør for bedriften.

Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for din bedrift!