MindMaps temperaturmåling

Er teamet klar for 2022? Bruk MindMaps temperaturmåling for å sjekke tempen i virksomheten!

Temperaturmåling

 

Temperaturmålingen gir oversikt over medarbeidernes tilfredshet knyttet til blant annet kommunikasjon, samarbeid, tilhørighet, autonomi og ledelse.

Rapport

 

Med utgangspunkt i resultatene kommer vi med konkrete forslag til tiltak og fokusområder for året som kommer.

 

Rapporten baseres på anonymiserte individuelle svar, men presenteres på gruppenivå.

Ta kontakt!

 

Send oss en mail med informasjon om din virksomhet og antall ansatte for et uforpliktende tilbud. 

Be om et tilbud

Hvem er vi?

 

Kompetanserådgiveren MindMap har resepten mot det som smerter mest: Feilansettelser, og ansatte med lav motivasjon.

Les mer om oss