Vi finner og utvikler bra folk!

MindMap iverksetter prosesser som skaper lønnsomhet for din virksomhet

Slik jobber vi Button Text

Rekruttering og headhunting

 • Stillingsutlysninger og markedsføring

 • Rekrutteringsystem og databaser

 • Search og nettverk

 • Evne- og personlighetstester

 • Pre- og onboarding

 • Rekrutteringsstrategi

 • Employer branding

 • Offboarding

Leder- og medarbeiderutvikling

 • Mentoring

 • Karriereveiledning

 • Rådgivning

 • Arbeidsmiljøundersøkelser

 • Motivasjonsanalyse

 • Temperaturmåling

 • HR for hire

 • Oppfølging av ansatte

Kurs og workshops

 • Teamutvikling og ledelse

 • Internkommunikasjon

 • Konflikthåndtering

 • Kundeperspektiv

 • Strategi- og forretningsutvikling

 • Trender innen rekruttering

Rekruttering og headhunting

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. MindMap AS har kompetanse og verktøy som kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen.

Vi kan ta ansvar for hele prosessen – fra jobbprofil og annonsering til sluttføring av ansettelse og introduksjon av den nyansatte. Vi kan også skreddersy delleveranser for kunder som ønsker å drive deler av rekrutteringsprosessen selv.

MindMap har et omfattende nettverk og databaser for å søke etter kandidater. Våre prosesser og verktøy gjør det enkelt å sette opp stillingsbeskrivelser og å kartlegge hvilke egenskaper kandidatene bør ha. Videre vil våre testverktøy bidra til å gi et godt beslutningsgrunnlag i utvelgelsen. MindMaps kompetanse og verktøy reduserer risikoen for feilansettelser.

Leder- og medarbeiderutvikling

MindMap tilbyr rådgiving, prosesser og verktøy for å utvikle enkeltmennesker, team og virksomheter. Vi jobber med utgangspunkt i at høy motivasjon gir trivsel og lønnsomhet. 

Vi fokuserer på hvordan enkeltmennesker kan jobbe med egen utvikling i en kontekst der bedriftens strategi er rammen. 

Kurs og strategi

MindMap har erfaring med en rekke små og mellomstore bedrifter, så vel som startups. Vi bruker anerkjente metoder for å sikre at markedet vil ha det våre kunder tilbyr.