Ansatte

Bli bedre kjent med MindMaperne.

 

Vi reduserer risikoen for feilansettelser og sørger for riktig folk på riktig plass.

 

Våre partnere har studert rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser gjennom BI, og er begge DNV-sertifiserte rekrutterere.

Kristiansund

Bilde av Yngve Kruse

Yngve Kruse 

Partner

Yngve Kruse

Yngve Kruse

993 93 707
kruse@mindmap.no

Yngve jobber under mottoet «Side before self, every time». I tillegg til å lete etter og utvikle gode lagspillere, er han genuint opptatt av å lære av alle de dyktige menneskene som kommer hans vei.

 

Yngve Kruses formelle utdanning (Cand. Philol.) består av hovedfag i medievitenskap og mellomfag i historie, samt en rekke fag innen «menneskevitenskapene». Videre har han etterutdanning innen innovasjon og ideutvikling, og han er sertifisert Lean Business Rådgiver samt sertifisert bruker av en rekke HR-verktøy. Etter å ha vært journalist og prosjektleder ledet han næringshagen i Kristiansund i mange år.  Yngve har de siste årene vært en dedikert hodejeger og engasjert kursholder for en rekke virksomheter på jakt etter kompetansepåfyll og utvikling. 

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Linda Kristin Offenberg

Partner

Linda Kristin Offenberg

Linda Kristin Offenberg

976 44 848
offenberg@mindmap.no

Linda Kristin er utviklingsorientert  og jobber under en sterk overbevisning om at den menneskelige ressursen er den viktigste i enhver bedrift. Riktig person på rett plass, samt  team som jobber effektivt er det som gir konkurransekraft. Med dette som utgangspunkt finnes det muligheter for enhver bedrift i ethvert marked.

 

Linda Kristin Offenbergs formelle kompetanse er en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo med fagene juss og statsvitenskap samt etter og videreutdanning i bla. rekruttering innovasjon, ideutvikling og styrekompetanse. Linda Kristin er i tillegg Lean Businessrådgiver, Miljøfyrtårnsertifisør, samt sertifisert bruker av en rekke HR verktøy. Hun har variert yrkeserfaring  fra de siste 20 årene og drevet med rekruttering de siste 10.  Hun har også opparbeidet variert kompetanse og nettverk fra ulike styreverv de siste 15 årene.

Stine Olsen

Stine Olsen

Konsulent

Stine Olsen

Stine Olsen

415 71 938
olsen@mindmap.no

Stine jobber under fanene kompetanse, empati og pålitelighet, og fungerer som MindMaps administrative sentrum.

 

Stine Olsen er teknolog med utdanning innen fagområde kjemi, med fordypning i analyse, materialkjemi og energiteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har kompetanse innen teknologiledelse, innovasjon og bedriftsøkonomi. Juss fra områdene kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, samt etterutdanning i styrekompetanse. Som konsulent i MindMap arbeider Stine ut mot kunde, så vel som å holde hjulene gående i kulissene. 

Trondheim

 

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Even Stavnesli

Konsulent

482 52 874
stavnesli@mindmap.no

Even er presis, effektiv og en problemløser. Han er våre kunders beste venn og har ansvaret for oppfølging og oppdragsutførelse hos eksisterende kunder.

 

Even har utdanning innen økonomi, ledelse og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, Oslo. Juss fag som kontraktsrett, arbeidsmiljølov og markedsføringsrett sammen med økonomi- og ledelsesfag gir et godt utgangspunkt for å løse arbeidsoppgavene raskt og presist.
Med erfaring innen eiendom, uteliv/restaurant og forsikring er Even godt vandt med kundekontakt, rask levering og løsningsorientering.

Bilde av Maria Selmer

Maria Selmer

Konsulent

974 85 568
selmer@mindmap.no

Maria er detaljorientert, og brenner for å finne riktig folk til riktig jobb. Ved siden av jobben i MindMap er hun masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU i Trondheim.

 

Maria har en tverrfaglig utdanningsbakgrunn med en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, en bachelor i markedskommunikasjon og reklame fra Kingston University London og en årsenhet i grafisk design fra Noroff Fagskole. Hun har med andre ord bred kompetanse, hvor blant annet rekruttering, ledelsespsykologi, arbeidsrett, digital markedsføring og visuell innholdsproduksjon er gode stikkord. Maria tenker helhet i alt hun gjør, og er over gjennomsnittet glad i innovative og kreative løsninger.

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Torkel Lied

Konsulent

934 19 260
lied@mindmap.no

Torkel er effektiv, systematisk og kundefokusert. Han har ansvaret for det økonomiske og administrative som skjer i MindMap.

 

Torkel Har utdanning innen økonomi og ledelse fra The University of Tampa, Florida. Med utdanning innen økonomistyring og forretningsledelse stiller han med god kunnskap om hvordan en effektiv bedrift styres. Fra erfaring i bankbransjen tar han med erfaringer innen økonomistyring, kundekontakt, og en effektiv arbeidsmetodikk.