Vi reduserer risikoen for feilansettelser og sørger for riktig folk på riktig plass

Ansatte

Bli bedre kjent med MindMaperne.

Våre partnere har studert rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser gjennom BI, og er begge DNV-GL-sertifiserte rekrutterere.

 

Kristiansund

Bilde av Yngve Kruse

Yngve Kruse 

Partner

Yngve Kruse

Yngve Kruse

993 93 707
kruse@mindmap.no

Yngve jobber under mottoet «Side before self, every time». I tillegg til å lete etter og utvikle gode lagspillere, er han genuint opptatt av å lære av alle de dyktige menneskene som kommer hans vei.

 

Yngve Kruses formelle utdanning (Cand. Philol.) består av hovedfag i medievitenskap og mellomfag i historie, samt en rekke fag innen «menneskevitenskapene». Videre har han etterutdanning innen innovasjon og ideutvikling, og han er sertifisert Lean Business Rådgiver samt sertifisert bruker av en rekke HR-verktøy. Etter å ha vært journalist og prosjektleder ledet han næringshagen i Kristiansund i mange år.  Yngve har de siste årene vært en dedikert hodejeger og engasjert kursholder for en rekke virksomheter på jakt etter kompetansepåfyll og utvikling. 

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Linda Kristin Offenberg

Partner

Linda Kristin Offenberg

Linda Kristin Offenberg

976 44 848
offenberg@mindmap.no

Linda Kristin er utviklingsorientert  og jobber under en sterk overbevisning om at den menneskelige ressursen er den viktigste i enhver bedrift. Riktig person på rett plass, samt  team som jobber effektivt er det som gir konkurransekraft. Med dette som utgangspunkt finnes det muligheter for enhver bedrift i ethvert marked.

 

Linda Kristin Offenbergs formelle kompetanse er en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo med fagene juss og statsvitenskap samt etter og videreutdanning i bla. rekruttering innovasjon, ideutvikling og styrekompetanse. Linda Kristin er i tillegg Lean Businessrådgiver, Miljøfyrtårnsertifisør, samt sertifisert bruker av en rekke HR verktøy. Hun har variert yrkeserfaring  fra de siste 20 årene og drevet med rekruttering de siste 10.  Hun har også opparbeidet variert kompetanse og nettverk fra ulike styreverv de siste 15 årene.

Stine Olsen

Stine Olsen

Konsulent

Stine Olsen

Stine Olsen

415 71 938
olsen@mindmap.no

Stine jobber under fanene kompetanse, empati og pålitelighet, og fungerer som MindMaps administrative sentrum.

 

Stine Olsen er teknolog med utdanning innen fagområde kjemi, med fordypning i analyse, materialkjemi og energiteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har kompetanse innen teknologiledelse, innovasjon og bedriftsøkonomi. Juss fra områdene kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, samt etterutdanning i styrekompetanse. Som konsulent i MindMap arbeider Stine ut mot kunde, så vel som å holde hjulene gående i kulissene. 

Trondheim

 

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Even Stavnesli

Konsulent

Even Stavnesli

Even Stavnesli

482 52 874
stavnesli@mindmap.no

Even jobber under fanene presisjon, effektivitet og problemløsing. Han er våre kunders beste venn og har ansvaret for oppfølging og oppdragsutførelse hos eksisterende kunder.

 

Even har utdanning innen økonomi, ledelse og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, Oslo. Juss fag som kontraktsrett, arbeidsmiljølov og markedsføringsrett sammen med økonomi- og ledelsesfag gir et godt utgangspunkt for å løse arbeidsoppgavene raskt og presist.
Med erfaring innen eiendom, uteliv/restaurant og forsikring er Even godt vandt med kundekontakt, rask levering og løsningsorientering.

Bilde av Linda Kristin Offenberg

Janne Sunde Grønning

Rådgiver

Janne Sunde Grønning

Janne Sunde Grønning

977 55 899
gronning@mindmap.no

Janne jobber under fanene objektivitet i rekrutteringen, og mangfold i arbeidslivet. Hun mener mangfold har stor verdi, og at det gir flere tanker, brytninger og perspektiver.

 

Jannes formelle utdanning er innenfor salgsledelse og markedskommunikasjon. Hun har  jobbet med salg- og salgsledelse innenfor flere bransjer. Hun har også jobbet som rådgiver i bank og hvor hun blant annet har hatt ansvar for meglersamarbeid.
Hun har også vært investeringsrådgiver for eiere og ledere  i Midt-Norge.
Gjennom sine år i arbeidslivet har Janne opparbeidet seg et bredt nettverk innenfor næringslivet i Trøndelag.
Som Rådgiver vil Janne jobbe ut mot kunde, og er også den som ansvaret for søk i MindMap.