Kompetanserådgiver og rekrutteringsbyrå

Ansatte

Hvem vi er

Kompetanserådgiveren og rekrutteringsbyrået MindMap AS ble etablert av Linda Kristin Offenberg og Yngve Kruse i 2016.

Hva vi gjør

Vi bistår virksomheter med rekruttering av nye medarbeidere, utnyttelse og utvikling av eksisterende kompetanse, samt effektive prosesser for vekst og lønnsomhet.

Hvor vi er

MindMap AS har hovedkontor i Kristiansund på Nordmøre, men bistår kunder over hele Norge.

Ansatte

Bli bedre kjent med MindMaperne.

Kruse og Offenberg har studert rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser gjennom BI, og er begge DNV-GL-sertifiserte rekrutterere.

Yngve Kruse 

Partner

Yngve jobber under mottoet «holdning er smittsomt», og med troen på at utvikling skjer gjennom nye måter å se ting på.

Yngve Kruses formelle utdanning er hovedfag i medievitenskap og mellomfag i historie, samt en rekke fag innen «menneskevitenskapene». Videre har han etterutdanning innen innovasjon og ideutvikling, og han er sertifisert Lean Business Rådgiver samt sertifisert bruker av en rekke HR-verktøy. Fra 2010 var han leder for Bølgen Næringshage i Kristiansund, og senere for det fusjonerte selskapet Knudtzon Bølgen Innovasjon AS. Han gründet MindMap i 2016, sammen med kollega Linda Kristin Offenberg. Yngve har de siste årene vært mentor for en rekke ledere- og medarbeidere i næringslivet. MindMap AS ble gründet for å rendyrke rekruttering som en del av selskapets kjernevirksomhet.

Yngve Kruse

Yngve Kruse

993 93 707
kruse@mindmap.no

Linda Kristin Offenberg

Partner

Linda Kristin jobber under en sterk overbevisning om at mulighetene er der og kan realiseres, dersom man er villig til å gjøre jobben.

Linda Kristin Offenbergs formelle kompetanse er en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo med fagene juss og statsvitenskap samt etter og videreutdanning i bla. innovasjon, ideutvikling og styrekompetanse. Linda Kristin er i tillegg sertifisert Lean Businessrådgiver, Miljøfyrtårnsertifisør, samt sertifisert bruker av en rekke HR verktøy. Hun har variert yrkeserfaring fra forsikringsbransjen, som prosjektleder for Orkide (ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre), næringskonsulent i Kristiansund Kommune og rådgiver i Bølgen Næringshage. Hun har også opparbeidet variert kompetanse og nettverk fra ulike styreverv de siste 10 årene.

Linda Kristin Offenberg

Linda Kristin Offenberg

976 44 848
offenberg@mindmap.no

Stine Olsen

Konsulent

Stine jobber under fanene konsistens, åpenhet og livslang læring.

Stine Olsens formelle utdanning er innen fagområde kjemi, med fordypning i analyse, materialkjemi og energiteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun har også kompetanse innen teknologiledelse, innovasjon og bedriftsøkonomi, samt juss fra områdene kontraktsrett og kontraktsforhandlinger. For tiden tar hun etterutdanning i styrekompetanse. Som konsulent i MindMap arbeider Stine ut mot kunde, så vel som å holde hjulene gående i kulissene.

Stine Olsen

Stine Olsen

415 71 938
olsen@mindmap.no