Leder- og medarbeiderutvikling

MindMap tilbyr rådgiving, prosesser og verktøy for å utvikle enkeltmennesker, team og virksomheter. Vi jobber med utgangspunkt i at høy motivasjon gir trivsel og lønnsomhet. Vi fokuserer på hvordan enkeltmennesker kan jobbe med egen utvikling i en kontekst der bedriftens strategi er rammen. 

Ikon

Oppfølging og utvikling

Å videreutvikle og beholde dyktige ansatte er helt sentralt for en virksomhets suksess. MindMap leverer programmer for oppfølging av enkeltindivider og grupper med fokus på utvikling, motivasjon og lojalitet.

Ikon

Arbeidsmiljøundersøkelser

MindMap har kompetanse og verktøy for å monitorere og utvikle arbeidsmiljøet. Enkel og effektiv datainnhenting gir oss grunnlag for å sette inn tiltak for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Ikon

Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er for noen en utfordrende samtale og en tidstyv i hverdagen. Gjennom en undersøkelse er det enklere å strukturere samtalen, samt ha noe konkret å prate om. Medarbeidersamtalen er en viktig arena for både medarbeider og leder, og det er derfor viktig å gjøre dette så matnyttig som mulig for begge parter.

Ikon

Motivasjonsanalyse

Motivasjon defineres gjerne som «de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål. Motivasjonen er i varierene grad innlysende for de rundt oss, og kanskje er vi også for lite bevisst den selv? Gjennom å være bevisst sin egen motivasjon kan man arbeide mer målrettet mot en karriere som matcher det du virkelig vil. Dette gir større jobbtilfredshet og produktivitet. MindMap jobber både med enkeltmennesker og grupper med motviasjon som tema.

Ikon

Temperaturmålinger

Hvordan står det til med de ansatte i bedriften? Oppfattet situasjon og kommunisert situasjon kan ofte stå noe imot hverandre. Det er viktig å fange opp slike momenter tidlig og ta grep. Vi har knyttet til oss faglig kompetanse og utviklet konkrete handlinger for ulike utfordringer en ser i de fleste bedrifter.

Ikon

Styreevaluering

Styret kan være en avgjørende ressurs for selskapet, forutsatt effektivt arbeid og godt samarbeid. Et godt sammensatt og velfungerende styre styrker selskapets ressursgrunnlag gjennom tilgang til relevant kompetanse og nettverk. MindMap har lang erfaring og velprøvd metodikk for evaluering av styrets arbeid og bidrag til selskapet.

Ikon

Rådgivning, mentoring og karriereveiledning

MindMap tilbyr sparring og oppfølging til ledere og medarbeidere som har behov for å diskutere utfordringer og muligheter i arbeidslivet. I en hektisk hverdag møter kommer man opp i situasjoner som er krevende. Ofte kan en objektiv diskusjonspartner være nøkkelen til å finne gode løsninger.

Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for din bedrift!