Kurs og workshops

MindMap har erfaring med en rekke små og mellomstore bedrifter, så vel som startups. Vi bruker anerkjente metoder for å sikre at markedet vil ha det våre kunder tilbyr.

 

Marked, kapital og team er avgjørende faktorer for om en bedrift lykkes eller ikke. MindMap iverksetter tiltak for å gjøre virksomheter sterke nettopp her. Gjennom kreative og motiverende prosesser bistår vi virksomheter som ønsker utvikling og vekst.


Vi vet at den viktigste kompetansetilførselen skjer på jobb kolleger imellom.
Men dette potensialet er vi generelt for lite flinke til å utnytte.
Ved å fokusere på faktorer som påvirker arbeidsmiljø bidrar vi til engasjement for egen læring og teamutvikling. 

Ikon

Teamutvikling og ledelse

Alle som har jobbet med andre mennesker for å få til noe vet hvor viktig (og utfordrende!) teamarbeid er. Som enkeltmennesker er vi per definisjon ufullstendige og har individuelle perspektiver og mål. Å sette det sammen til et godt team er krevende – og spennende! MindMap bruker verktøy og prinsipper hvor tillit er selve grunnsteinen. Vi har spisskompetanse på intern kommunikasjon og hjelper gjerne din virksomhet til å utvikle både ledere og medarbeidere.

Ikon

Konflikthåndtering

Konflikt og uenigheter mer eller mindre uunngåelig i grupper, også på arbeidsplassen. Å forstå hvorfor konflikter oppstår, hva som gjør at de eskalerer og hvordan de kan løses er derfor verdifullt for enhver leder og arbeidstaker. Vi har også fokus på at konflikt ikke alltid er synonymt med et sykdomstegn, men heller noe som kan bidra til læring og utvikling dersom det håndteres på riktig måte. 

Ikon

Internkommunikasjon

God internkommunikasjon er avgjørende for å sikre god motivasjon og trivsel. Gjennom en engasjerende og involverende prosess tar vi for oss faktorer som påvirker hvordan vi kommuniserer med hverandre, vaner og ritualer i hverdagen og hva som kjennetegner oss - som enkeltmennesker og som kolleger. 

Ikon

Kundeperspektivet

Vi bruker empati som utgangspunkt for å sette oss inn i kundens situasjon. I en systematisk og kreativ prosess kartlegger vi positive og negative faktorer for hvordan en situasjon oppleves. MindMap er overbevist om at de som er gode på å løse kundenes reelle utfordringer og behov vil lykkes som virksomhet - vi bidrar til nettopp dette. I prosessen bruker vi konkrete eksempler og er handlingsrettet i måten vi jobber på.

Ikon

Strategi- og forretningsutvikling

Strategiarbeid handler om å sette en retning for hele virksomheten. Alt for ofte er det langt mellom strategi og hverdag, og i for mange virksomheter er det kun et fåtall som har et nært forhold til strategien. Vi fasiliterer forarbeid og workshop for å hjelpe din virksomhet med å jobbe planmessig og langsiktig.

Ikon

Rekrutteringsfaglige kurs og workshops

Rekrutteringsfaget er i stadig endring i takt med verden vi lever i. For å lykkes i kampen om de dyktige menneskene må man være oppdatert og omstillingsdyktig. 


MindMap holder kurs og workshops i en rekke emner knyttet til rekruttering - fra seleksjonsmetoder til trender som vil påvirke morgendagens rekrutteringsarbeid.  

Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for din bedrift!