Screening og utvelgelse av medarbeidere i salg- og serviceroller

I bransjer med lav inngangsbarriere kan en ofte oppleve høyt søkertall. Stor interesse for stillingen er et positivt tegn for bedriftens omdømme, attraktivitet og merkevarekjennskap, men..

I bransjer med lav inngangsbarriere kan en ofte oppleve høyt søkertall. Stor interesse for stillingen er et positivt tegn for bedriftens omdømme, attraktivitet og merkevarekjennskap, men..


Med stor interesse møter man typisk utfordring i seleksjonsprosessen. Tidsbruk, vurderingskriterier og struktur kan for mange være mangelvare og skape en tidsklemme mellom daglig drift og rekrutteringsarbeidet.

Vi ønsker å hjelpe deg med å bruke mer tid på din kjernevirksomhet og samtidig bli sikrere i deres rekrutteringsarbeid!

Søknadsadministrasjon er viktig for å opprettholde og bygge videre på omdømmet du har opparbeidet gjennom årevis med arbeid. Ikke la en rekrutteringsprosess skape negativ omtale!
Vi jobber for at alle som er inkludert i prosesser skal bli ambassadører for bedriften, om de får jobb eller ei. Dette krever god oppfølging av kandidatene og en ryddig prosess.

Vurderingskriterier er også en viktig bit i puslespillet. Med lave inngangsbarrierer er ikke alltid beslutningsgrunnlaget like godt og sjansen for feilansettelser større. Vi ønsker på en rask og enkel måte, både for kandidat og rekrutterer, å styrke grunnlaget for seleksjon, samt levere en inngang til samtalen som skaper et grunnlag for videre dialog. Kartlegging av parametere som arbeidsmoral, integritet, serviceinnstilling er blant flere av de viktige parameterne testen måler.


Vi hjelper virksomheter som vil at medarbeiderne skal være en viktig del av kjerneproduktet!

Kampanjepris for våren 2024: 15.000 kr pr rekrutteringsprosess.
Inkluderer testing av kandidater, tilbakemeldingsrapport og intervjumal.
- gjelder inntil 10 kandidater.

0