Markedsføring av stillingsutlysninger: Bli sett i en jungel av tilbud

Markedsføring av ledige stillinger har i økende grad blitt viktig for å nå ut til potensielle kandidater. En av de vanligste måtene å nå ut til kandidatene er å legge stillingen ut på finn.no, men er dette egentlig nok i 2023?

Finn.no er en av Norges desidert største jobbportaler og mange aktive arbeidssøkere sogner hit, men dagens tall viser nå at kun 8% er aktivt på søken etter nye utfordringer! Dette sett sammen med en historisk lav arbeidsledighet gir et vanskelig marked, sett fra arbeidsgivers side. 

 

I takt med at færre og færre aktivt er på utkikk etter ny jobb, blir det stadig viktigere å nå ut til de passive kandidatene. I følge Adresseavisen sier hele 58% at de ville vurdert å søke dersom de kom over en interessant stilling, men hvordan når en ut til kandidater som ikke aktivt er inne på Finn.no for å se etter interessante stillinger?
Målrettet markedsføring og annonsering blir da et svært viktig verktøy for å øke kandidattilfanget i dagens marked.

 

En effektiv måte å nå passive arbeidssøkere på er via annonsering på nett.
Via en slik bannerannonsering på nett får man frem budskapet sitt på en rekke nettsteder og nettaviser, valgt etter hvem man ønsker å nå ut til. Valgt segmentering kan være fra det ekstremt smale til det veldig brede,og vi i MindMap har spesialisert oss på å nå ut til kandidatene som passer den aktuelle stillingsutlysningen. Bruk av slike digitale verktøy gir altså en rekke fordeler når man ønsker å nå ut til flest mulig i en rekrutteringsprosess!

 

De fleste er også tilknyttet en eller annen sosiale medier-plattform, enten det er LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok eller lignende. De passive kandidatene befinner seg også her, og det blir derfor viktig å være synlig på sosiale medier,  også når det gjelder synliggjøring av stillingsutlysninger.

 

Målrettet markedsføring og annonsering av ledige stillinger har altså blitt en viktig del av rekrutteringsprosessen, da man når et bredere publikum av potensielle kandidater og øker sjansene for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere. God synlighet gjør jobben med kandidattilfang enklere, både på kort og lang sikt. Synligheten er også med å bygge selskapets merkevare og renommé, noe som spiller inn når kandidater bestemmer seg for om de skal legge inn en søknad eller ikke. 

 

En godt synlig stilling gjør også aktiv oppsøkende virksomhet mot kandidater (headhunting) enklere!

 

Vil du vite mer om hvordan vi i MindMap jobber med markedsføring eller hvordan vi sammen kan øke synligheten for din bedrifts ledige stilling? Ta kontakt med Even Stavnesli på telefon 48 25 28 74 så tar vi oss en prat!

0