PAF

MindMap satser i Trøndelag - ansetter Per Anders Folladal som daglig leder!

Per Anders Folladal blir ny daglig leder i MindMap Trøndelag. Fra før av har MindMap kontorer i Kristiansund og i Trondheim, og åpning av kontor i Levanger er neste steg i utviklingen.

Gründerene og partnerne i MindMap, Linda Kristin Offenberg og Yngve Kruse, ser Trøndelag som en svært spennende region for videre vekst. Vi ønsker å være nær markedet og kundene, og ser med spesiell interesse på de gode forutsetningene i Trøndelag når det gjelder næringsutvikling og folkevekst. Kunnskap, engasjement og tilstedeværelse er viktige ingredienser når vi skal etablere og utvikle gode kundeforhold. Vi har tro på et MindMap-kontor i Levanger som utgangspunkt for å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen - både i eget selskap og for våre kunder. Med Per Anders Folladal på laget blir vi forsterket med en erfaren leder som vil ta oss viktige skritt videre, sier de to grunnleggerne. MindMap jobber primært med headhunting og rekruttering, men leverer også en rekke andre tjenester for utvikling av ledere og medarbeidere. Med Per Anders Folladal på laget blir de forsterket med en erfaren leder.

 

Å rekruttere og utvikle mennesker er noe av det vanskeligste ledere gjør, sier Folladal. Bedrifter som skal lykkes må både ansette de rette personene, og hjelpe dem med å utvikle seg videre sammen med bedriften og kollegene. MindMap skal være tett på, lytte til kundene og bidra med kompetanse der det virkelig er behov. MindMap har på kort tid bygd opp solide ressurser med bra folk i Kristiansund og Trondheim, og nå er ambisjonen å vokse videre. Det vil jeg være med på! Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven med å bygge opp en avdeling i Trøndelag med utgangspunkt i Levanger. Om et par år skal vi være flere ansatte og godt etablert, og vi skal bidra sterkt til at flere gode hoder rekrutteres og utvikles i små og store bedrifter i regionen, avslutter han.

 

Per Anders Folladal har Master i strategi og ledelse kombinert med bred yrkeserfaring. En lang karriere i Norske Skog Skogn, med ansvar for HR og kommunikasjon, var forløperen til en periode i Siva. Her var han ansvarlig for industrirettet innovasjon, og jobbet blant annet med å etablere innovasjonsselskaper med oppfølging gjennom styredeltakelse. Folladal kommer nå fra stillingen som daglig leder i Proneo. Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap - de siste åtte årene under ledelse av Per Anders Folladal. Folladal har solid kompetanse innen HR, innovasjon, entreprenørskap, klyngeutvikling og regionale utviklingsprosesser. Han har jobbet tett med både små og store næringsaktører og bidratt i flere strategi- og endringsprosesser. Videre har han bidratt til verdiskaping i regionen gjennom å dele av sin erfaring innen konkurransekraft og vekst, samt effektiv utnyttelse av digitale teknologier.

 

Gründerne og Partnerne i MindMap, Linda Kristin Offenberg og Yngve Kruse, er svært tilfredse med å få Per Anders Folladal med på laget.
Det føles veldig godt å få en ressurs som Per Anders med i MindMap. Både i kraft av sin kompetanse, erfaring og i personlighet er han en perfekt match for oss, sier Kruse og Offenberg. Vi blir forsterket og komplettert med en slik kapasitet.
MindMap AS ble etablert i 2016. Selskapet har kontor i Kristiansund og Trondheim, og ved ansettelsen av Per Anders Folladal som daglig leder i Trøndelag, åpner selskapet også kontor i Levanger. Folladal blir selskapets sjuende ansatte, og ambisjonene om ytterligere vekst er er store.

 

Per Anders Folladal tiltrer i sin nye stilling 1. oktober.

0