8 tips: Hva kan man selv gjøre for å lykkes i ny jobb?

8 tips: Hva kan man selv gjøre for å lykkes i ny jobb?

Har du nettopp startet i ny jobb, eller skal du begynne til høsten? Kanskje har du til og med kapret drømmejobben, men lurer på hvordan du nå skal lykkes?

Med ny jobb kommer nye muligheter, men for mange kan den første perioden i ny jobb også være krevende. Man skal finne seg til rette, lære kollegaer og kultur å kjenne, bli kjent med nye arbeidsoppgaver og en ny arbeidshverdag. I hvilken grad man lykkes legger grunnlaget for resten av arbeidsforholdet, og avhenger, sammen med organisasjonens tiltak, i stor grad av den nyansattes innsats.

At egeninnsatsen har betydning sier seg kanskje selv, men hvor begynner man? Og er det noe man kan gjøre som er viktigere enn andre ting? Vi har samlet 8 tips til deg som skal begynne i ny jobb!


1. Søk informasjon og still spørsmål

På en ny arbeidsplass er det mye nytt, og man kommer langt med å søke informasjon gjennom å observere hva andre gjør eller ved å aktivt stille spørsmål for å få klarhet i det man lurer på. Dette er spesielt viktig for egen rolleforståelse og for å lære organisasjonskulturen å kjenne. Gjennom dette sender man også signaler til kollegaer og overordnede om at man er interessert og nysgjerrig på jobben og organisasjonen. For å gjøre dette lettere er det flere organisasjoner som tilbyr en mentorordning eller tilordner den nyansatte en “buddy”, altså en spesifikk person som har ansvaret for å følge opp den nyansatte. Dersom arbeidsplassen din ikke har gjort dette kan du gjerne spørre hvem du skal henvende deg til når du har spørsmål.

 

2. Søk tilbakemelding

Å etterspørre tilbakemelding på jobben du gjør kan være ukomfortabelt, da man i tillegg til å få god respons risikerer både mer og mindre konstruktiv kritikk. Da er det viktig å huske at alle tilbakemeldinger gjør det lettere for deg å komme inn i organisasjonen og de nye arbeidsoppgavene dine. Ingen blir gode uten tilbakemeldinger, og de som allerede jobber der har etter all sannsynlighet mange gode innspill. Er man flink til å søke tilbakemelding blir man tryggere i rolle sin, men det øker også troen på at man mestrer jobben man er satt til å gjøre. 


3. Bygg og benytt nettverket ditt

Ofte legges det til rette for dette, men sørg for å hilse på og introdusere deg selv for kollegaer, overordnede og andre relevante personer i bedriften. Fortell hva du skal jobbe med og spør hva de jobber med. Folk har gjerne ulike ansvarsområder, og da vet du hvem du kan snakke med dersom du trenger det senere. Bli med på arrangementer i regi av arbeidsplassen og vær aktiv i det sosiale miljøet for å bli kjent med kollegaene dine både profesjonelt og sosialt.


4. Vær åpen for nye erfaringer

Lytt og lær av dine nye kollegaer. De sitter gjerne på mye kunnskap du enda ikke har, eller så gjør de kanskje ting på andre måter enn deg. Er du åpen og observant her er det mye å lære om både arbeidsoppgavene som skal utføres, kulturen og arbeidsmiljøet. 


5. Ha realistiske forventninger

Tenk over hva som ble sagt i rekrutteringsprosessen, hva som har blitt lovet og hvordan stillingen har blitt forespeilet. Ha realistiske forventninger i tråd med dette, og ta det gjerne opp på et tidlig tidspunkt dersom du føler noe mangler eller ikke er som det skal.  


6. Vær proaktiv

Proaktiv atferd handler om å være i forkant av en situasjon og å se muligheter. Dette henger i stor grad sammen med å søke informasjon og tilbakemeldinger, så selv om noen har lettere for å være proaktiv enn andre kan man likevel være bevisst hvilke grep man kan ta for å fremstå som mer proaktiv. Proaktiv atferd handler også om initiativ. Du har mye å lære av nye kollegaer, men de har mest sannsynlig mye å lære av deg også. Du ser organisasjonen med nye øyne, og kan ha gode forslag til nye løsninger de ikke har tenkt på enda. Vær nysgjerrig og still gjerne spørsmål rundt hvorfor ting gjøres som de gjøres. 


7. Bruk tidligere erfaring

Tidligere jobberfaring kan fungere som en buffer, da dette gjerne fører til at det er en mindre mengde ting som må læres. Man kan ta i bruk kunnskap man allerede har for å utføre den nye jobben på best mulig måte. Har du ikke jobbet med akkurat dette før, har du kanskje være ny i en annen jobb og gjort deg noen erfaringer rundt hva som fungerte og ikke.


8. Ta tiden til hjelp

I starten kan det være mye å sette seg inn i, både i form av arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og organisasjonskultur. På et tidlig tidspunkt er det ikke alltid like lett å se hvordan organisasjonen henger sammen. Alt dette blir mer tydelig over tid, så nøkkelen er å være tålmodig både med deg selv og arbeidsgiver. Sosialiseringsprosessen hvor du skal lære å kjenne din nye arbeidsplass er dynamisk, og det er derfor viktig å huske at både du som nyansatt og organisasjonen vil endres over tid.

0