7 tips: Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å lykkes med onboarding av nyansatte?

7 tips: Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å lykkes med onboarding av nyansatte?

Å kapre de beste kandidatene kan i seg selv være utfordrende, men i dagens arbeidsmarked er det nesten like utfordrende å beholde ansatte over tid. Den første fasen av ansettelsesforholdet er avgjørende, og legger grunnlaget for resten av tiden i virksomheten.

Som arbeidsgiver ønsker man seg gjerne engasjerte, motiverte og dyktige ansatte. Dette kommer vanligvis ikke av seg selv, og som arbeidsgiver har man et visst ansvar. Vi har tidligere skrevet om hva den nyansatte selv kan gjøre for å lykkes på ny arbeidsplass, men også arbeidsgivers innsats er uvurderlig i denne fasen.

Du som arbeidsgiver bør i denne fasen tilrettelegge for den nyansattes sosialisering og tilpasning på ny arbeidsplass. Fremgangsmåte varierer, og ethvert onboardingsprogram må tilpasses både bedrift og stillingstype. Likevel finnes det noen fellesnevnere, og stort sett lønner det seg å være strukturert og systematisk fremfor å ha en “synk eller svøm”-tilnærming til den nyansattes onboarding. 


I denne artikkelen har vi samlet 7 tips til hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å lykkes med onboarding, og dermed ha et bedre utgangspunkt for å beholde ansatte over tid.


1. Skap realistiske forventninger

Dette begynner allerede i rekrutteringsprosessen. Arbeidsbetingelser og stillingsbeskrivelse må forespeiles på riktig måte, og rekrutterer/arbeidsgiver må være bevisst på å ikke “overselge” stillingen for å sikre en gitt kandidat. Ved oppstart må den nyansatte sitte med et nyansert og riktig bilde av både stilling og virksomhet, slik at man unngår skuffelser og brudd på den psykologiske kontrakten* i etterkant.


2. Benytt formelle orienteringsprogram

Som nevnt innledningsvis lønner det seg med en strukturert og systematisk tilnærming til onboardingsprosessen. Benytt et formelt opplegg for å hjelpe den nyansatte med å forstå egen rolle og organisasjonskultur, og for at de skal bli lettere kjent med nye kollegaer. Tiltakene bør dokumenteres og benyttes konsekvent ved nyansettelser.


3. Bruk de som allerede jobber i virksomheten

De som allerede jobber i virksomheten er svært viktige for den nyansattes sosialisering. En ordning som har vist seg å være både nyttig og effektiv er å tildele den nyansatte en mentor, eller en såkalt “buddy”. Dette kan eksempelvis være en kollega den nyansatte skal jobbe mye med, nærmeste leder eller en tillitsvalgt. Denne personen kan få ansvaret for å eksempelvis lære den nyansatte om virksomheten, gi tips, svare på spørsmål og være til sosial støtte.


4. Oppfordre til å stille spørsmål og søke tilbakemelding

Nyansatte som er proaktive, stiller spørsmål og søker tilbakemelding er mer tilpasningsdyktige, og forstår egen rolle, arbeidsoppgaver og organisasjonskulturen lettere. Som arbeidsgiver bør du derfor oppfordre til og legge til rette for at den nyansatte kan stille spørsmål og kommunisere at det er lav terskel for å etterspørre tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort. For å gjøre dette enklest mulig kan det eksempelvis benyttes en mentorordning. 


5. Skap muligheter for nettverksbygging

For at den nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen, bør vedkommende introduseres for nye kollegaer og andre relevante personer. Skap muligheter for dette gjennom for eksempel en felles velkomstlunsj eller en annen sosial arena. Den nyansatte bør i løpet av den første perioden introduseres for nøkkelpersoner som er viktig for rollen i vedkommende skal ha virksomheten og som senere kan bli nødvendig å ta kontakt med. 


6. Tilby varierte tiltak som dekker ulike behov

Noen tiltak er ment å ønske den nyansatte velkommen, mens andre tiltak er der for å informere eller for å guide. Tiltakene som tilbys må i kombinasjon inkludere alle kategoriene, slik at man dekker ulike behov og gjør onboardingsprosessen mest mulig effektiv og nyttig.


7. Antall tiltak er viktigere enn du tror

Forskning har vist at jo flere tiltak som tilbys, jo bedre. Mange tiltak, og som i tillegg dekker ulike behov, gjør at sosialiseringen går lettere og blir mer effektiv. Det finnes likevel en grense, da tiltak som ikke anses som nødvendige av den nyansatte kan oppfattes som overflødige, lite hjelpsomme og kontraproduktive. Sats derfor på mange tiltak, men kun dersom de tjener formålet.

 

Skreddersydde onboardingsprogram er en del av de tjenestene vi i MindMap leverer, enten som en del av en rekrutteringsprosess eller som en egen tjeneste for kunder som ønsker bistand i den første fasen av et ansettelsesforhold. Ta kontakt dersom du lurer på noe!

0