Bra folk

Rekruttering og headhunting - mer enn en arbeidsavtale

Kompetanserådgiveren MindMap har resepten mot det som smerter mest: Feilansettelser, og ansatte med lav motivasjon.

 

Vi tilbyr blant annet tjenester innen rekruttering og headhunting, leder- og medarbeiderutvikling og kurs og workshops.

Januarkampanje

Bli klar for 2022 med MindMaps temperaturmåling

Vi gjennomfører en temperaturmåling slik at du vet hvilke tiltak og hvilke fokusområder din virksomhet bør fokusere på det kommende året!

Les mer

Hvordan rekruttere og holde på folk når arbeidsplassen ligger i «gokk»?

Mange arbeidsgivere i oppdrettsnæringen kjenner igjen utfordringen: Vi har mange spennende arbeidsplasser, men det er vanskelig å rekruttere dyktige folk og det er kritisk viktig å holde på ressurspersoner. Mye av utfordringen er knyttet til lokasjon i «gokk» i betydning avsidesliggende steder.

Les mer