Bra folk

Rekruttering og headhunting - mer enn en arbeidsavtale

Kompetanserådgiveren MindMap har resepten mot det som smerter mest: Feilansettelser, og ansatte med lav motivasjon.

 

Vi tilbyr blant annet tjenester innen rekruttering og headhunting, leder- og medarbeiderutvikling og kurs og workshops.

Hvordan rekruttere og holde på folk når arbeidsplassen ligger i «gokk»?

Mange arbeidsgivere i oppdrettsnæringen kjenner igjen utfordringen: Vi har mange spennende arbeidsplasser, men det er vanskelig å rekruttere dyktige folk og det er kritisk viktig å holde på ressurspersoner. Mye av utfordringen er knyttet til lokasjon i «gokk» i betydning avsidesliggende steder.

Les mer