Hvordan rekruttere og holde på folk når arbeidsplassen ligger i «gokk»?

Mange arbeidsgivere i oppdrettsnæringen kjenner igjen utfordringen: Vi har mange spennende arbeidsplasser, men det er vanskelig å rekruttere dyktige folk og det er kritisk viktig å holde på ressurspersoner. Mye av utfordringen er knyttet til lokasjon i «gokk» i betydning avsidesliggende steder.